Välkommen till Alfa Solskydd AB - Vi är experter på solskydd!

  • Telefon
    08 - 749 20 38

  • E-post
    info@alfasolskydd.com

Invändigt Solskydd

Motorer & automatik

Somfy automatik

Markiser, screens och annan solavskärmning ingår som funktionella, vackra byggnadselement vid nybyggnad och renovering.

Med inbyggd automatik redan från början, får du kontroll över driftsekonomi och fasadestetik – och kan samtidigt erbjuda användarna komfort, individuell manövrering samt möjligheten att möblera friare, även ända framme vid fönstren. Det finns en del intelligenta lösningar för en enklare och bekvämare tillvaro i hemmet och på jobbet. Låt dig inspireras!

Utan fjärrkontroll

Du vill naturligtvis att dina markiser nytta och glädje så länge som möjligt. Standardinstallationen är att manuellt kunna styra solavskärmningen från en eller flera paneler inne i huset. Vid enstaka solavskärmning väljs Soliris UNO och vid flera Soliris IB.

Med fjärrkontroll

Du vill ha fjärrstyrning sa att du kan röra dig fritt i och utanför bostaden och du vill inte dra kablar inne i huset. Detta är den mest avancerade lösningen, där motor och elektronik är sammanbyggda från början. Den enda nödvändiga kabeldragningen är för ström till motorn och sol- och vindvakten. Styrningen sker via en batteridriven brytare på väggen eller via den behändiga och eleganta fjärrkontrollen.

Automatik med fjärrstyrning

Du har redan solavskärmning med standardmotor men vill ha automatik med fjärrstyrning. Du vill inte längre tänka på att fälla ut eller in markiserna. Du vill också spara in den tid det tar varje gång du måste stå och vänta med fingret på kontakten medan markisen rullas ut eller in. Här placeras automatiken i en diskret box som utomhus kopplas samman med motorn i markisen och till en sol- och vindvakt. Den styrs enkelt med den medföljande fjärrkontrollen (RTS Soliris Reciver KIT).

Om ni har några frågor eler funderingar, skriv gärna till oss!